1-MDLP 2016 Presse de la Manche Vendredi 28 octobre 2016 s2-MDLP 2016 Ouest-France Lundi 31 octobre 2016 S3-MDLP 2016 La Manche Libre Samedi 29 octobre 2016 S4-MDLP 2016 La Manche Libre Samedi 5 novembre 2016 S